<link href="https://unpkg.com/leaflet@1.3.0/dist/leaflet.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
4477.jpg
baft140.jpg
WhatsApp_Image_2022-07-20_at_183946.jpeg
قبلیقبلی
قبلیقبلی
بعدیبعدی
بعدیبعدی

امامزاده فاطمه فقیهه الدین یکی از مکان های زیارتی و نیز گردشگری استان کرمان و شهرستان بافت است که زائران زیادی را از استان های جنوبی به خود جذب می کند. بزنجان در8 کیلومتری شرق شهربافت قرار گرفته است. مردم شهر بزنجان باورهای دینی عمیقی دارند و مراسم محرم و سایر مناسب تهای مذهبی را باشکوه برگزار می کنند.

1000 کاراکتر باقیمانده است