با توجه به وجود درختان چنار بسیارزیاد در شهر بافت احیا وتوسعه درختان چنار که بخش مهمی از زیبایی شهر بافت را شامل می شوند و نیز قسمت زیادی از سرانه فضای سبز شهربافت را شامل می شوند ضروری است. در سالهای اخیر اقداماتی توسط شهرداری بافت انجام شده ولی همچنان ناکافی به نظر می رسد. شهر بافت با آب و هوای معتدل کوهستانی خود که یک انحصار آب و هوایی در منطقه جنوبشرق کشور به شمار می آید میزبان تعداد زیادی درختان چنار است.در ختانی تنومند که احیای آن ها یعنی تضمین سبزی آینده این شهر زیبا. درکنار احیای چنارها باید به توسعه درختان چنار و چنارکاری پرداخت.

چنار

Clear Sky

24.1°C

بافت

Clear Sky
Humidity: 30.7%
SP_WEATHER_چهارشنبه
Broken Clouds
18.1°C / 29.2°C
SP_WEATHER_پنج_شنبه
Broken Clouds
18.6°C / 30.3°C
SP_WEATHER_جمعه
Few Clouds
19.9°C / 31.6°C
راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟