در جنوب غربی استان کرمان شهرستان بافت قرار دارد که آب هوایی متفاوت از سایر شهرهای استان دارد. اما براستی راز این خنکای هوای بافت و ورستاهای آن چیست؟ بافت شهری کوهستانی است.بگونه ای که اگر از هر سمت آن وارد شوید باید ارتفاعاتی را عبور کنید. به ویژه از سمت شمال و جنوب شهرستان. کوهستان های اطراف شهر بافت مانند دیوارهایی بزرگ عمل می کنند. کووه شاه که پنجمین قله مرتفع ایران به شمار می آید با ارتفاع نزدیک به 4400 متر از سطح دریا و نیز کوه خبر با ارتفاع نزدیک به 3851 متر از سطح دریا و کوهستان های دیگر فضایی خنکتر با بارشی بهتر از سایر نواحی استان کرمان به وجود آورده اند. در برخی نواحی شمال و شمال غربی شهرستان بافت نیز ارتفاع مناطق مسکونی تا حدود 2900 متر از سطح دریا نیز می رسد که این به نوبه خود یک جاذبه محسوب می شود. مرکز شهرستان یعنی شهر بافت در دامنه کوهستان قرار گرفته است و ساختاری با شیب نسبتاً تندی دارد. ساختار کوهپایه ای شهر بافت بگونه ای است که این شهر را در ارتفاع بین 2250 تا 2320 متر از سطح دریا قرار داده است ودر زمره یکی از مرتفع ترین شهرهای ایران جای داده است . آب و هوای شهربافت به نوعی است که تابستان های کوتاه و خنک و زمستان های سرد و برفی دارد. میانگین بارش سالانه شهر بافت حدود 250 میلیمتر است که دربرخی نواحی روستایی شمال غربی بافت تا نزدیک به 400 میلیمتر نیز می رسد. شهرستان بافت به واسطه داشتن چنین آب و هوایی میزبان درختان زیاد گردو (میوه شاخص سردسیری) است که حتی بعضی از این درختان بسیار کهنسال هستند و بافت دومین تولید کننده گردوی کشور به شمار می آید.

طبیعت شهرستان بافت

 

 

راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟