شهر بافت با کوچه باغ های قدیمی و خاطره انگیز خود نیامند تعریف یک محور گردشگری است. این محور می تواند در خیابان های شرقی شهر ایجاد شود و مسیری برای پیاده روی و عکسبرداری و خاطره سازی برای شهروندان و گردشگران به وجود بیاید. باغ های زیبا و کهنسال گردو و آب و هوای ناب بافت

گردشگری بافت

 

Overcast Clouds

24.3°C

بافت

Overcast Clouds
Humidity: 20%
SP_WEATHER_یکشنبه
Clear Sky
13°C / 28.4°C
SP_WEATHER_دوشنبه
Clear Sky
11.8°C / 29.6°C