شهر بافت با کوچه باغ های قدیمی و خاطره انگیز خود نیامند تعریف یک محور گردشگری است. این محور می تواند در خیابان های شرقی شهر ایجاد شود و مسیری برای پیاده روی و عکسبرداری و خاطره سازی برای شهروندان و گردشگران به وجود بیاید. باغ های زیبا و کهنسال گردو و آب و هوای ناب بافت

گردشگری بافت

 

Overcast Clouds

4°C

بافت

Overcast Clouds
Humidity: 83%
SP_WEATHER_یکشنبه
Broken Clouds
1.9°C / 9.3°C
SP_WEATHER_دوشنبه
Moderate Rain
1.9°C / 9.2°C
SP_WEATHER_سه_شنبه
SP_WEATHER_HEAVY_RAIN
5.1°C / 7.8°C
راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟