پارک ملی خبر در 70 کیلیومتری جنوب غربی شهربافت واقع شده است.این پارک ملی سه گونه اقلیم آب وهوایی گرمسیری، معتدل و سردسیری را در خود جای داده است و یکی از مهم ترین پارک های ملی ایران به شمار می آید. وجود گونه های مختلف جانوری و گیاهی و نیز منطقه گردشگری خبر(khabr) اهمیت خاصی به این منطقه بخشیده است.همه ساله گردشگران زیادی از استان های مختلف کشور از این منطقه گردشگری دیدن می کنند.

پارک ملی خبر

Please make sure that, your allow_url_fopen or cURL is enabled. Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

راه پیشرفت و توسعه شهرستان بافت چیست؟